Szkolenie z podstaw PR

W ramach projektu „Innowacyjny przedsiębiorca – od nauki do biznesu”, 18 kwietnia br. Agnieszka Klejne poprowadziła zajęcia z podstaw PR.

Projekt „Innowacyjny przedsiębiorca – od nauki do biznesu” realizowanego przez Agencję Rozwoju Innowacji SA w partnerstwie z Instytutem Nauk Ekonomicznych i Społecznych oraz Energy Research Center – VSB Technical University of Ostrava, Department of Computer Science Faculty of Electrical Engineering and Computer Science. Projekt dedykowany jest doktorantom, pracownikom naukowym oraz pracownikom naukowo-dydaktycznym kierunków i obszarów badawczo-rozwojowych związanych z IT na dolnośląskich uczelniach publicznych i niepublicznych. Łącznie zostanie przeszkolonych 90 uczestników. Projekt współfinansowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i będzie trwał od maja 2013 do maja 2015 roku.