Szkolenie w ramach projektu „Innowacyjny przedsiębiorca – od nauki do biznesu”

5 czerwca odbyło się kolejne szkolenie z podstaw PR w ramach projektu „Innowacyjny przedsiębiorca – od nauki do biznesu” realizowanego przez Agencję Rozwoju Innowacji SA w partnerstwie z Instytutem Nauk Ekonomicznych i Społecznych oraz Energy Research Center – VSB Technical University of Ostrava, Department of Computer Science Faculty of Electrical Engineering and Computer Science.

W szkoleniu poprowadzonym przez Agnieszkę Klejne wzięło udział 10 osób. Wśród nich znajdowali się doktoranci, pracownicy naukowi oraz pracownicy naukowo-dydaktyczni kierunków i obszarów badawczo-rozwojowych związanych z IT na dolnośląskich uczelniach publicznych i niepublicznych.

Szkolenie cieszyło się wśród uczestników pozytywnym odbiorem.

Projekt współfinansowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i będzie trwał od maja 2013 do maja 2015 roku.