Zewnętrzne biuro prasowe

Jak ważne są relacje z mediami wie zapewne każda spółka. Komunikaty służą nagłośnieniu ważnych wydarzeń w spółce – podpisaniu znaczącego kontraktu czy opublikowaniu planów na przyszłość Spółki. Służyć mają także wzrostowi zainteresowania mediów w zakresie komunikacji ze spółką i informowania o jej działalności, a tym samym wzrostowi zainteresowania inwestorów, którzy nie posiadają akcji spółki do ich zakupu.

Codziennością życia spółki to także spekulacje na temat przedsiębiorstwa, opinie czy plotki dotyczące zarządzających. Wiele spółek odcina się od komentarzy strony trzeciej, wiele komentuje jedynie wybrane komunikaty. Czy słusznie? Warto prowadzić konsekwentną politykę komunikacyjną.

Warto reagować na wszelkie negatywne czy krzywdzące komentarze, by już w zarodku zabić wszelkie kolejne domniemania i dyskusje. Daje to również spółce pewność, iż wszelkie informacje na rynku będą zgodne z prawdą. Dodatkowo spółka kształtuje swój wizerunek, jako aktywnej, otwartej na dialog z inwestorami. Należy jednak zwrócić uwagę na powstające zagrożenia – należy dokładnie przyglądać się wychodzącym sprostowaniom, by nie wyjawić informacji poufnej.

Komentarze mogą być publikowane w zakładce relacji inwestorskich na stronie www spółki, ale powinny być również umieszczane w miejscach gdzie toczy się dyskusja – na forach internetowych czy mediach społecznościowych.

Tym wszystkim, w oparciu o stworzoną politykę komunikacyjną Spółki, zajmie się  w Państwa imieniu IR Communication.