PSAB-I

Ponadregionalna Sieć Aniołów Biznesu – Innowacja zaprosiła IR Communication do współpracy przy III Wrocławskim Spotkaniu Inwestorskim, które to jest częśćią spotkań inwestorskich organizowanych w całej Polsce przez PSAB-I. Celem Spotkań jest zaprezentowanie inwestorom najciekawszych i najbardziej perspektywicznych projektów zgromadzonych w bazie Sieci.

Podczas spotkania zostało zaprezentowanych 5 projektów. Za część merytoryczną (teaser informacyjny i prezentacja inwestorska) odpowiadał Piotr Wanicki z Ponadregionalnej Sieci Aniołów Biznesu – Innowacja, natomiast za wystąpienie przed grupą ponad trzydziestu inwestorów odpowiada Agnieszka Klejne z IR Communication (sposób przekazu, modulacja głosu, gestykulacja, szata graficzna prezentacji inwestorskiej).

Ponadregionalna Sieć Aniołów Biznesu – Innowacja jest ponadregionalną siecią skupiającą inwestorów prywatnych oraz różnego rodzaju podmioty (renomowane uczelnie wyższe, agencje rozwoju, stowarzyszenia, parki technologiczne, fundusze wysokiego ryzyka, firmy doradcze) uczestniczące w procesie wynajdywania, selekcji oraz wyboru projektów wymagających zewnętrznego finansowania oraz doradztwa dla przedsiębiorców.

Sieć działa ponadregionalnie i koncentruje się na województwach: mazowieckim, dolnośląskim, lubuskim, podlaskim i śląskim. Województwa te zostały wytypowane w taki sposób, aby sieć obejmowała swym zasięgiem obszar całego kraju, a zatem aby w Ponadregionalnej Sieci Aniołów Biznesu – Innowacja uczestniczyły regiony o różnym poziomie konkurencyjności i innowacyjności, ilości aktywnych przedsiębiorstw oraz istniejących struktur finansowania zewnętrznego.