Monitoring mediów

W każdej minucie, w internecie, pojawiają się setki informacji. Warto wiedzieć, co inwestorzy, kontrahenci, pracownicy piszą na temat Państwa spółki. Da to Państwu szansę na szybką reakcję w przypadku, gdyby opinie o spółce były niepochlebne. Współpracując z najlepszymi firmami monitorujemy nie tylko prasę czy portale internetowe, lecz również media społecznościowe (blogi, fora internetowe, serwisy społecznościowe, mikroblogi). Celem monitoringu mediów jest dostarczenie Państwu wszelkich informacji, które ukazały się w mediach na Państwa temat.

 Monitoring mediów umożliwia Państwu:

- dostęp do bieżących informacji na temat Państwa spółki, jak również branży czy konkurencji,

- uzyskać informacje dotyczące wizerunku Państwa spółki w internecie oraz w prasie drukowanej,

- sprawdzenie, jak dany temat jest przedstawiany przez media.