Merit Invest SA

IR Communication na zlecenie notowanej w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect spółki Merit Invest SA prowadził działania promocyjne mających na celu budowanie pozytywnego wizerunku w środowisku inwestorów oraz firm e-usługi na platformie e-contest.pl która jest związana z realizacją projektu „Zaawansowany ranking projektów inwestycyjnych oparty o automatyczną ocenę rynkową inwestycji” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.1  Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej.

Beneficjentem dofinansowania jest spółka Merit Invest SA, która wspiera firmy z sektora małych i średnich przedsiębiorstw w pozyskiwaniu środków na rozwój, poszukując dla nich ciekawych okazji inwestycyjnych. Prowadząc tę działalność firma zajmuje się doradztwem, projektami o tematyce inwestycyjnej współfinansowanymi ze środków Unii Europejskiej oraz inwestycjami kapitałowymi w spółki będące na początkowym etapie rozwoju. Prowadzone są szkolenia i konferencje dla podmiotów zainteresowanych powyższymi zagadnieniami. Ponadto spółka zajmuje się doradztwem w fuzjach i przejęciach, opracowywaniem biznes planów, memorandów informacyjnych, analiz strategicznych i prospektów emisyjnych, strategią finansową dotyczącą wyboru odpowiednich ścieżek finansowania, jak ma przykład private equity, dług, publiczne emisje, czy rynek prywatny i określaniem docelowej grupy inwestorów oraz strategią wyjścia z inwestycji, a także analizami – wycenami, analizami sektorowymi, przeglądaniem rynków i podobną działalnością.

„Współpraca z firmą, a w szczególności z Panią Agnieszką Klejne, która koordynowała całość prac, przebiegła bardzo sprawnie i rzeczowo. Przygotowane materiały były na najwyższym poziomie, z zachowaniem wszelkich postanowień umowy. Staranność prac oraz dbanie o detale są godne polecenia. Ważnym aspektem była również komunikacja, która przebiegała pomiędzy Merit Invest a IR Communication bardzo efektywnie i bez najmniejszych problemów. Na wyróżnienie zasługuje przede wszystkim kompleksowość usług, jak i elastyczność w postanowieniach umowy oraz podczas współpracy.

Z pełnym przekonaniem polecamy IR Communication, jako wiarygodnego, doświadczonego i profesjonalnego partnera w biznesie.”

Miroslaw Stępień, Prezes Zarządu Merit Invest SA