Media społecznościowe

Media społecznościowe są w Polsce stosunkowo młodym narzędziem, w dodatku bardzo dynamicznie zmieniającym się. Do największych graczy należą Facebook (portal społecznościowy), Twitter (mikroblogi), YouTube (video) oraz WorldPress (blogi). Są jednak portale dedykowane wyłącznie rynkowi kapitałowemu, jak StockWatch, SeekingAlpha czy Inwestor TV. Warto założyć konto spółki, by móc rzeczowo odpowiadać na pytania inwestorów, prostować komentarze, czy publikować ważne informacje z życia spółki.

Przed stworzeniem konta na wszelkich portalach koniecznie trzeba zastanowić się, jaki jest odpowiedni kanał do komunikacji dla Państwa spółki. Obrać strategię w kontaktach przez media społecznościowe. IR Communication stworzy dla Państwa stosowna strategię, będzie odpowiedzialna za dany fanpage a także za treści, które będą się na nim pojawiać. IR Communication w Państwa imieniu będzie pielęgnować dialog pomiędzy Państwa Spółką a inwestorami i otoczeniem rynku kapitałowego.