E-Ventures.pl SA

E-Ventures.pl SA będąca inkubatorem projektów internetowych jest funduszem typu seed capital, aktywnie wspierającym start-up’y oraz przedsięwzięcia na wczesnym etapie rozwoju. W obszarze zainteresowania Spółki znajdują się zarówno Pomysłodawcy, jak i Inwestorzy (zarówno finansowi, jak i branżowi). Spółka w swojej działalności inwestuje w nowopowstałe lub istniejące już innowacyjne projekty informatyczne.

Pomoc E-Ventures SA polega na inwestowaniu kapitału w rozbudowę wartości rynkowej danego projektu. Poza pomocą finansową oferuje również wsparcie merytoryczne zespołu ekspertów z dziedziny IT i marketingu internetowego oraz zaplecze księgowe i prawne. Dzięki tym działaniom E-Ventures.pl SA we współpracy z Pomysłodawcą przyczynia się do komercjalizacji innowacyjnego projektu. Ułatwiając tym samym jego trafienie na rynek oraz skracając czas konfrontacji z konkurencją.