Auto-Spa SA

Spółka Auto-Spa SA została zawiązana w dniu 14 grudnia 2010 roku jako spółka holdingowa, której zadaniem jest skupienie w jednym podmiocie wartości dla akcjonariuszy jaką generuje sieć myjni bezdotykowych działających pod marką Auto-Spa.

Auto-Spa SA nie prowadzi działalności operacyjnej, bezpośrednio związanej z zarządzaniem i funkcjonowaniem bezdotykowych myjni samochodowych. Działalność Spółki skupia się m.in. na aktywnym kreowaniu strategii rozwoju podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej, kontrolowaniu podmiotów zależnych w celu zapewnienia wzrostu wartości posiadanych aktywów, ich bezpieczeństwa oraz wykorzystania potencjalnych synergii w ramach Grupy Kapitałowej.

Z uwagi na upublicznienie Emitenta na rynku NewConnect, Auto-Spa SA stało się również wehikułem umożliwiającym pozyskiwanie kapitału przeznaczonego na dalszy rozwój sieci myjni pod marką Auto-Spa, dzięki kumulowaniu wartości generowanej przez ogólnopolską sieć myjni bezdotykowych wchodzących już w skład Grupy.

Model biznesowy Grupy przewiduje, że znaczna część myjni znajdować się będzie przy obiektach handlowych, w tym największa ilość przy obiektach sieci TESCO i stacjach paliw PKN Orlen, z którymi Grupa realizuje strategiczną współpracę, jak również przy innych sieciach hiper i supermarketów. Poza obiektami handlowymi myjnie Auto-Spa lokalizowane są w innych miejscach atrakcyjnych z punktu widzenia pozyskania klientów, takich jak osiedla mieszkaniowe, parkingi itp.

Celem Spółki jest zbudowanie największej sieci samoobsługowych myjni bezdotykowych w Polsce i zdobycie pozycji wiodącej, najnowocześniejszej i wysoce innowacyjnej firmy o rozpoznawalnej marce, a także rozwój konceptu poza granicami kraju, w pierwszej kolejności w Czechach na Słowacji i Ukrainie. Obecnie pierwsza myjnia pod szyldem Auto-Spa w Republice Czeskiej jest już wybudowana i znajduje się przy obiekcie sieci Tesco w Decinie.