Audyt podstrony poświęconej RI

Sposób korzystania przez inwestora ze strony korporacyjnej spółki różni się od korzystania z niej przez klienta. Warto wiedzieć czego inwestor szuka na stronie www spółki notowanej w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect. Audyt strony poświęconej relacjom inwestorskim pozwoli Państwu określić silne i słabe strony Państwa komunikacji z rynkiem kapitałowym, a także wskaże obszary, które powinny zostać poprawione.