Podstawy PR – szkolenie na zlecenie Centrum Wspierania Biznesu

Kolejne szkolenie z podstaw public relations za nami. 18 czerwca br. Agnieszka Klejne poprowadziła zajęcia w ramach projektu „Innowacyjny przedsiębiorca – od nauki do biznesu”.

Projekt „Innowacyjny przedsiębiorca – od nauki do biznesu” realizowany jest przez Agencję Rozwoju Innowacji SA w partnerstwie z:

  • Instytutem Nauk Ekonomicznych i Społecznych,
  • Energy Research Center – VSB Technical University of Ostrava,
  • Department of Computer Science Faculty of Electrical Engineering and Computer Science.

Projekt dedykowany jest doktorantom, pracownikom naukowym oraz pracownikom naukowo-dydaktycznym kierunków i obszarów badawczo-rozwojowych związanych z IT na dolnośląskich uczelniach publicznych i niepublicznych. Łącznie zostanie przeszkolonych 90 uczestników. Projekt współfinansowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i będzie trwał od maja 2013 do maja 2015 roku.