Opracowanie graficzne materiałów promocyjnych projektu Climate KIC

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego SA powierzyła IR Communication sp. z o.o. opracowanie, przygotowanie graficzne oraz wydruk materiałów promocyjnych polskiej ogólnopolskiej edycji Climate KIC – Clean Launch Pad, jak również przygotowanie i przeprowadzenie kampanii promocyjnej tego projektu.

Climate KIC jest europejską inicjatywą, która opracowuje i wdraża przełomowe rozwiązania dotyczące wyzwań związanych z klimatem. Działania stowarzyszenia wynikają z innowacyjnych i twórczych działań wszystkich partnerów, działających globalnie i lokalnie – w sektorach akademickim, biznesowym i publicznym. Projekt Climate KIC- Clean Launch Pad 2014, który realizowany jest przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.