INDATA Software nr. 1 w Polsce wśród agencji interaktywnych

W kolejnej, czwartej już edycji rankingu agencji interaktywnych przygotowanego przez zespół Interaktywnie.com INDATA Software znalazła się na pierwszym miejscu pod względem największego zysku netto za 2013 rok.  Spółka za 3 kwartały 2013 roku osiągnęła przychody w wysokości ponad 23 mln zł oraz 6,3 mln zysku netto potwierdzając realizację założonej strategii na lata 2014-2018, która zakłada znalezienie się przez Spółkę w gronie 25 największych wśród firm IT pod względem wartości zysku netto.

INDATA Software SA jest holdingiem spółek informatycznych, specjalistycznym software house zintegrowany z agencją interaktywną. Firma, notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie na rynku NewConnect tworzy grupę kapitałową spółek z branży ICT (Information and Communication Technology). Grupa, zatrudniająca łącznie ponad 160 specjalistów z branży IT, realizuje szeroki zakres usług informatycznych obejmujący m.in. budowę aplikacji dedykowanych, portali internetowych oraz consulting informatyczny. W swym portfolio ma już przeszło 500 wykonanych projektów.

Tak pozytywny odbiór spółki z początku roku – jakim jest 1 miejsce w rankingu Interaktywnie.com, to dopiero wstęp do 2014 roku i tego co planujemy. W III kwartale br. planujemy wejść na główny parkiet Giełdy Papierów Wartościowych, a także zwiększyć skale działalności, dlatego też zapraszamy firmy zainteresowane do współpracy z INDATA Software  – powiedział Grzegorz Czapla, prezes zarządu Indata Software S.A.