Zapraszamy do kontaktu

Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000393293, o numerze NIP 897-177-69-31, REGON 021669296, o kapitale zakładowym w wysokości 5 000 PLN.

 

IR Communication, ul. Kazimierza Wielkiego 1, 50-077 Wrocław
  • Telefon: 500 313 101
  • E-mail: biuro@ircommunication.pl

Formularz kontaktowy