IR News

MedicLab Incubator klientem IR Communication

IR Communication na zlecenie MedicLab Incubator z Katowic przeprowadzi działania promocyjne Projektu pt. „Incubator MedicLab”, korzystający z dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, 3. oś priorytetowa Kapitał dla innowacji, działanie 3.1 inicjowanie działalności innowacyjnej. Działania będą prowadzone od października 2014 roku do lutego 2015 roku....
więcej

Opracowanie graficzne materiałów promocyjnych projektu Climate KIC

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego SA powierzyła IR Communication sp. z o.o. opracowanie, przygotowanie graficzne oraz wydruk materiałów promocyjnych polskiej ogólnopolskiej edycji Climate KIC – Clean Launch Pad, jak również przygotowanie i przeprowadzenie kampanii promocyjnej tego projektu. Climate KIC jest europejską inicjatywą, która opracowuje i wdraża przełomowe rozwiązania dotyczące wyzwań związanych z klimatem. Działania...
więcej

Podstawy PR – szkolenie na zlecenie Centrum Wspierania Biznesu

Kolejne szkolenie z podstaw public relations za nami. 18 czerwca br. Agnieszka Klejne poprowadziła zajęcia w ramach projektu „Innowacyjny przedsiębiorca – od nauki do biznesu”. Projekt „Innowacyjny przedsiębiorca – od nauki do biznesu” realizowany jest przez Agencję Rozwoju Innowacji SA w partnerstwie z: Instytutem Nauk Ekonomicznych i Społecznych, Energy Research Center – VSB Technical University of Ostrava, Department of Computer...
więcej

Szkolenie w ramach projektu „Innowacyjny przedsiębiorca – od nauki do biznesu”

5 czerwca odbyło się kolejne szkolenie z podstaw PR w ramach projektu „Innowacyjny przedsiębiorca – od nauki do biznesu” realizowanego przez Agencję Rozwoju Innowacji SA w partnerstwie z Instytutem Nauk Ekonomicznych i Społecznych oraz Energy Research Center – VSB Technical University of Ostrava, Department of Computer Science Faculty of Electrical Engineering and Computer...
więcej

Szkolenie z podstaw PR

W ramach projektu „Innowacyjny przedsiębiorca – od nauki do biznesu”, 18 kwietnia br. Agnieszka Klejne poprowadziła zajęcia z podstaw PR. Projekt „Innowacyjny przedsiębiorca – od nauki do biznesu” realizowanego przez Agencję Rozwoju Innowacji SA w partnerstwie z Instytutem Nauk Ekonomicznych i Społecznych oraz Energy Research Center – VSB Technical University of Ostrava, Department of...
więcej