IR Communication to firma wspierająca spółki notowane w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect zarówno w wypełnianiu obowiązków informacyjnych, jak również w promocji spółki poprzez media relations. Swoje usługi kierujemy również do przedsiębiorstw dopiero planujących w przyszłości debiut na rynku alternatywnym, które chcą już teraz rozpocząć dialog z rynkiem kapitałowym.

Wszelkie działania IR Communication mają na celu budowę pozytywnego wizerunku Państwa spółki nie tylko wśród uczestników rynku kapitałowego, lecz również wśród mediów branżowych związanych z Państwa działalnością.

IR Communication współpracuje ze środowiskiem analityków giełdowych, inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych, a także mediów – zarówno tych tradycyjnych, jak i internetowych. Daje to Państwu gwarancję, iż wszelkie działania będą zawierały komunikację z wymienionymi wyżej grupami.

Co Państwo otrzymujecie?

Pewność. Wiemy, jakie informacje mogą, a jakie nie powinny się pojawić w komunikatach prasowych. Mają więc Państwo pewność, że żadna niepożądana informacja nie wydostanie się na rynek. Rozpoczynając współpracę ze spółką przeprowadzamy audyt komunikacyjny. Odpowiada nam on na pytanie, jak postrzegane są Państwa dotychczasowe działania komunikacyjno-informacyjne. Z jego analizy wiemy, jak postrzegana jest Państwa spółka przez inwestorów, media czy branżę, a także czy nie pojawiły się jakieś negatywne komentarze, które warto by było wyjaśnić.

Oszczędności. Zdajemy sobie sprawę z tego, że do prowadzenia skutecznej komunikacji z rynkiem kapitałowym potrzebna jest kompetentna osoba. Taka osoba to stały koszt dla spółki. Dlatego też proponujemy Państwu usługi w tradycyjnym systemie abonamentowym zapewniając Państwu spokój i komfort obsługi lub w systemie godzinnym zapewniającym Państwu efektywność kosztową.

Spokój. Dziennikarze potrafią być uciążliwi dla spółki – szczególnie w sytuacjach dla niej trudnych. Niezależnie od położenia nie należy ich lekceważyć. Zewnętrzne biuro prasowe da Państwu spokój, gdyż dziennikarze nie będą Państwa męczyć telefonami, a także pewność, iż podane informacje będą rzetelne i spójne. Ponadto zyskają Państwo czas, gdyż wszelkie informacje prasowe będą pisane przez IR Communication.

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług!

Dlaczego warto z nami współpracować?

Wiedza i doświadczenie

Spółka od początku swej działalności związana jest z rynkiem kapitałowym. IR Communication tworzy zespół z bogatym, wieloletnim doświadczeniem w obrębie rynku kapitałowego i komunikacji. Wiedza praktyczna poparta jest wiedzą teoretyczną z obszarów takich jak rynki kapitałowe, komunikacja społeczna, dziennikarstwo.

Terminowość

Spółka giełdowa jest zobligowana przez regulatora rynku do publikowania wielu raportów w określonym terminie. Niedotrzymywanie ich jest związane z nałożeniem na Emitenta karą. IR Communication wie jak ważne jest dotrzymanie obowiązujących terminów, dlatego też materiał, który ma być ogłoszony interesariuszom przekazuje Spółce z wyprzedzeniem.

Indywidualne podejście

Tysiące firm z danego sektora walczy o klienta. Spółka giełdowa, prócz walki o klienta musi również walczyć o uwagę inwestora i jego dobre słowo. IR Communication doradza Spółce, co ma zrobić i jak, aby jej oddziaływanie rosło, zarówno na poziomie kreowanego wizerunku, jak i sprzedaży. Wszystkie działania mają przełożyć się na większą wartość rynkową Spółki.